ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Αθηναϊκό Ίδρυμας Παιδείας και Έρευνας (ΑΙΠΕ) ιδρύθηκε στο Τορόντο του Καναδά το 1990 με την αρχική ονομασία Αθηναϊκό Ινστιτούτο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΙΑΣ). Στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1995 με την ονομασία Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας και όχι με την αρχική του, λόγω συνταγματικού κωλύματος με την χρήση του όρου Ανώτατης και στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Αθηναϊκό Ίδρυμα Παιδείας και Έρευνας που αποτελεί τη σημερινή του ονομασία. Αποστολή του ήταν η οργάνωση συνεδρίων καθώς και κάθε άλλης επιστημονικής εκδήλωσης που θα έφερνε σε επαφή επιστήμονες, κυρίως ακαδημαϊκούς και νέους ερευνητές, από όλα τα μέρη του κόσμου. Το πρώτο συνέδριο αφορούσε την εκπαίδευση μιας και αποτελεί το κοινό στοιχείο όλων των ακαδημαϊκών. Όλοι οι καθηγητές πανεπιστημίων εκπαιδεύουν την παγκόσμια νεολαία. Χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των συνεδρίων είναι η πλήρης αυτοχρηματοδότησή τους από τις συμμετοχές των συνέδρων, η οποία φυσικά συμπεριλαμβάνει και την πολύ σημαντική, σε μέγεθος και ποιότητα, εθελοντική εργασία των μελών του Ινστιτούτου, ειδικά στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του. Το πρώτο συνέδριο με θέμα την εκπαίδευση έγινε το 1998 με πολύ απογοητευτικά αποτελέσματα για πολλά από τα μέλη, μόνο 20 ήρθαν από τους 200 που είχαν δηλώσει κατά αρχή ενδιαφέρον. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που απογοητεύτηκαν και αμφέβαλαν ότι θα μπορούσε ποτέ το Ινστιτούτο να συγκεντρώσει τον αριθμό 500 συνέδρων το χρόνο που ήταν ο μακροχρόνιος στόχος του (είχε οριοθετηθεί στο χρονικό διάστημα μιας δεκαετίας). Η αρχική σκέψη της οργάνωσης ενός συνεδρίου μόνο εγκαταλείφθηκε και από το 2000 άρχισαν να προστίθενται και άλλα συνέδρια που έχουν πλέον καθιερωθεί ως ετήσια συνέδρια που γίνονται στην Αθήνα σε συγκεκριμένες μάλιστα ημερομηνίες. Το 2019 το Ίδρυμα οργανώνει πάνω από 70 τέτοια συνέδρια.