ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Κύρια αποστολή του Αθηναϊκού Ιδρύματος Παιδείας και Έρευνας (ΑΙΠΕ) είναι η πραγματοποίηση ετήσιων διεθνών επιστημονικών συναντήσεων στην Αθήνα. Από την ίδρυσή του (το 1995) και μέχρι σήμερα  έχει πραγματοποιήσει 400 τέτοιες συναντήσεις (επιστημονικά συνέδρια) που τις έχει καθιερώσει ως ετήσια επιστημονικά γεγονότα. Σε αυτά έχουν συμμετάσχει πλέον των 20 χιλιάδων επιστημόνων από 100 και πλέον χώρες. Φέτος (2019), το ΑΙΠΕ οργανώνει 70 και πλέον επιστημονικά συνέδρια και αναμένονται πλέον των 2000 συμμετοχών. Πληροφορίες και τα προγράμματα των φετινών και των προηγούμενων συνεδρίων είναι διαθέσιμα στην αγγλική ιστοσελίδα του ΑΙΠΕ και συγκεκριμένα στην τοποθεσία: https://www.atiner.gr/2019conferences.

Όλα τα συνέδρια αφορούν γενικά επιστημονικά γνωστικά αντικείμενα όπως της εκπαίδευσης, της ιστορίας, της φιλοσοφίας, της οικονομίας, της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας, της πολιτικής επιστήμης, της νομικής επιστήμης, της επικοινωνίας (ΜΜΕ), των επιχειρηματικών σπουδών (λογιστική, χρηματοοικονομική, μάρκετινγκ και διοίκηση), των τεχνών, των μαθηματικών & της στατιστικής, των οικονομικών και της διοίκησης της υγείας, των οικονομικών και της διοίκησης του αθλητισμού, της κινησιολογίας και των επιστημών άσκησης, των περιβαλλοντολογικών επιστημών, των αγροτικών σπουδών, του τουρισμού, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των αγροτικών σπουδών, των μεσογειακών σπουδών και των κατασκευών.