ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Καλωσορίσατε στον επίσημο ελληνικό ιστότοπο του Αθηναϊκού Ιδρύματος Παιδείας & Έρευνας (ΑΙΠΕ):

Το Ίδρυμα ιδρύθηκε το 1995 ως μία μη κερδοσκοπική και μη κρατική ένωση ακαδημαϊκών και ερευνητών, με αποστολή να καταστήσουν την Αθήνα ένα παγκόσμιο μέρος συνάντησης επιστημόνων συναφούς γνωστικού επιστημονικού αντικειμένου για την ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά την τρέχουσα έρευνα και τις προοπτικές της. Σήμερα το Ίδρυμα αριθμεί περισσότερα από 2500 μέλη από 110 και πλέον διαφορετικές χώρες, εκ των οποίων κάτω του 3% προέρχεται από την Ελλάδα.

Η αποστολή του Ιδρύματος επιτυγχάνεται με την οργάνωση μικρών ετήσιων επιστημονικών συνεδρίων και συμποσίων, στα οποία συμμετέχουν επιστήμονες από όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες. Από το 1995 μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα έχει οργανώσει 400 τέτοια διεθνή επιστημονικά συνέδρια στα οποία έχουν συμμετάσχει πλέον των 15 χιλιάδων επιστημόνων από 100 διαφορετικές χώρες του κόσμου.

Το Ίδρυμα οργανώνεται σε 37 ερευνητικές μονάδες που ομαδοποιούνται σε 6 διευθύνσεις επιστημονικών γνωστικών αντικειμένων και 6 κέντρα. Η κάθε μονάδα οργανώνει το ετήσιο διεθνές επιστημονικό συνέδριο της στην Αθήνα καθώς και άλλα συνέδρια σε συνεργασία με τις άλλες μονάδες.

Το Ίδρυμα έχει προβεί στην έκδοση περί των 200 βιβλίων, διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, τα οποία, κυρίως, βασίζονται στις παρουσιάσεις των συμμετεχόντων στα συνέδρια. Επίσης, προβαίνει και στην έκδοση ελληνικών επιστημονικών περιοδικών ηλεκτρονικής μορφής.

Εκτός από τα συνέδρια, το Ινστιτούτο έχει εκπονήσει μία σειρά επιστημονικών μελετών σε συνεργασία ή κατόπιν ανάθεσης με άλλους διεθνείς οργανισμούς και φορείς όπως το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, τον ΟΟΣΑ κ.λπ.